Ставьте like и читайте!

Konfidencialitātes politika

SIA Triaade  apņemas saglabāt jūsu personīgo datu konfidencialitāti un nodrošināt jums pozitīvus iespaidus apmeklējot mūsu mājas lapu. Šinī dokumentā aprakstītas personīgo datu apstrādes metodes, kuras ievēro SIA Triaade.

Personīgo datu apkopošana

Personīgie dati – tā ir jebkura informācija, kas paredzēta personības identificēšanai. Tie var būt: vārds, uzvārds, elektroniskā adrese, pasta vai jebkura cita faktiskā dzīvesvietas adrese, nodarbošanās veids, kā arī cita informācija, kas tiks pieprasīta pakalpojuma saņemšanai, produkcijas piegādei vai jūsu pieprasīto operāciju izpildīšanai.

Apkopojot jebkuru personīgo informāciju jebkurā no mūsu mājas lapām, Triaade sniegs paskaidrojumus, kādiem mērķiem šī informācija nepieciešama.

Uzrādot mums savus personas datus, jūs varēsiet:

  • Mājas lapā izmantot personīgā kabineta opcijas;
  • Veikt ierakstus, publicēt blogus un atstāt komentārus blogos;
  • Parakstīties uz mūsu jaunumu saņemšanu;
  • Kontaktēties ar citiem reģistrētiem saišu lietotājiem;
  • Piedalīties konkursos un citos specializētos pasākumos;  
  • Saņemt pieeju slēgtajām mājas lapu nodaļām.
  • Mēs būsim pateicīgi, ja, izmantojot profila redaktoru, jūs savlaicīgi atjaunosiet savus personas datus, tiklīdz tie būs mainījušies.

Personīgo datu izmantošana

Jūsu personas datus mēs izmantojam tikai tiem mērķiem, kas tiek norādīti apkopošanas brīdī.

Bez jūsu piekrišanas Jūsu personīgā informācija netiks izmantota citiem mērķiem.  

Citas informācijas apkopošana (ne personas)

Atsevišķos gadījumos Triaade var ievākt ne personas informāciju (demogrāfisko vai vispārīgo) ar cookie failu palīdzību, vai Web-skaitītāju vēstures žurnālu palīdzību.

Šī informācija nepieciešama, lai būtu iespējams labāk saprast mūsu lietotāju vajadzības un palielināt sniegto pakalpojumu kvalitātes līmeni.

Personas  datu piegādāšana trešajām personām

Bez jūsu piekrišanas personas dati nekad netiks nodoti vai pārdoti, arī mārketinga nolūkos trešajām personām.

Mēs varam nodot jūsu personas datus, apstrādei un uzglabāšanai, tikai tādām  kompānijām, kas ir piederīgas Triaade vai kas ietilpst vienā grupā ar Triaade personām

Tāpat varam izpaust jūsu personas datus pilnvarotām aģentūrām un līgumslēdzējām kompānijām, lai izpildītu konkrēto pakalpojumu vai transakciju. Piemēram, ja jūs esiet vinnējis kādā no mūsu konkursiem, lai nosūtītu balvu , mums nāksies izpaust transporta kompānijai  jūsu vārdu, uzvārdu un adresi. Trešajām personām mēs izpaužam minimālo personas datu apjomu, kas nepieciešams konkrētā pakalpojuma vai transakcijas veikšanai.

Nepieciešamības gadījumā varam izvēlēties izmantot jūsu personas datus un citu informāciju, lai atbildētu uz tiesas pavēsti, tiesas orderiem vai tiesas lēmumiem. Tāpat mēs saglabājam likumīgās tiesības uz aizsardzību no tiesas prāvām.

Mēs varam apkopot un ievākt, iespējams nodot trešajām personām mūsu rīcībā esošo informāciju izmeklēšanas nolūkos, lai novērstu vai pārtrauktu jebkuru prettiesisku rīcību, kā arī  Triaade mājas lapu noteikumu pārkāpšanas gadījumā un citos likumā noteiktos gadījumos.
Pārvietojoties pa Triaade mājas lapām, jūs variet tikt novirzīti uz citām mājas lapām, kuru informatīvos un funkcionālos resursus  piedāvā trešās personas. Parasti tas tiek darīts veicot attiecīgos pasākumus, piemēram organizējot konkursus, aptaujas vai sociālās aptaujas.
Tikai gadījumos, kad informāciju pieprasa Triaade, datu izmantošanas konfidencialitātes noteikumus noteiks Triaade politika.

Piegādājot informāciju citām mājas lapām tiks izmantoti konfidencialitātes noteikumi, kurus noteiks attiecīgo saišu īpašnieki.

Personas datu drošība

Personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, lietošanas un izpaušanas, Triaade izmanto drošības tehnoloģiju, dažādas procedūras un organizatoriskos mērus.

Mēs tiecamies aizsargāt jūsu personas datus, taču nevaram garantēt jūsu piegādātās informācijas drošību.

Strādājot internetā iesakām izmantot visus personas datu drošības mērus. Bieži mainiet paroles, to izveidošanai izmantojiet burtu un ciparu savienojumus, izmantojiet aizsargātu bauzeru.

Cookie faili

Triaade mājas lapās var tikt izmantoti Cookie faili. Lai gan vairums no tiem pieejami pat tad, ja bauzeri izslēgti, tomēr, ja cookie faili būs izslēgti, atsevišķas saites var aizliegt veikt noteiktas darbības.

Mēs izmantojam trešo personu pakalpojumus trafika monitoringam, statistiskajiem pētījumiem, reklāmai un citām Triaade saitu operācijām.

Ar attiecīgu Triaade atļauju trešās personas var izmantot cookie failus – Triaade saites piekļuves vēstures žurnāli, Web-skaitītāji un citas monitoringa tehnoloģijas, lai apkopotu statistiku par Triaade apmeklētājiem.

Mēs saglabājam tiesības ieslēgt Web-skaitītājus jaunumu izplatīšanas failos HTML, lai rastu iespēju reģistrēt atvērto vēstuļu skaitu (rakstu, publikāciju u.t.t.)

Saites uz citām mājas lapām

Mūsu mājas lapā var būt saites uz citām mājas lapām, kas nav saistītas ar Triaade.

Mēs nenesam atbildību par šo mājas lapu saturu un personas datu konfidencialitātes politiku, ko ievēro tās īpašnieki. Mēs aicinām patstāvīgi iepazīties ar trešo personu mājas lapu personas datu konfidencialitātes un  drošības politiku

Blogu komentāri un forumi

Blogu un forumu komentāri Triaade mājas lapā ir atvērti un publiski pieejami. Ņemiet to vērā pirms ierakstu veikšanas un materiālu ievietošanas.

Bērnu personas datu konfidencialitāte

Triaade neievāc un neapkopo informāciju par personām, kas nav sasniegušas 13 gadu vecumu.

Ja mums kļūs zināms, ka mūsu sistēmā nonākuši personas dati par bērnu, kas jaunāks par 13 gadiem, tāda informācija tiks nekavējoties dzēsta.

Triāde uzstājīgi iesaka vecākiem un aizbildņiem kontrolēt bērnu web-saišu izmantošanu.


Interneta saišu Triaade lietotājs, iesniedzot savus personas datus, piekrīt visiem augšminētajiem konfidencialitātes politikas noteikumiem.